Project Description

Základní přehled

Jednodenní školení zaměřené na pracovníky, kteří pracují v omezených prostorech ohrožených rizikem pádu z výšky nebo do hloubky, sklouznutí nebo propadnutí, výskytem nebezpečných plynů a nedostatkem kyslíku. Tito pracovníci během svého působení zachovávají stálou oporu v nohou. Použití osobních ochranných pracovních prostředků má především preventivní a opěrný charakter, a je využito zejména pro případ evakuace pracovníka z hloubky. Toto školení se nezabývá prací ve visu.

Pro volné termíny nás kontaktujte.

Místo

Kolín – ROPE HALL

V individuálních případech lze domluvit kurz přímo na místě Vašeho pracoviště. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Rozsah

1 den (6-7 hodin, z toho 2 hodiny teoretická část, 4-5 hodin praktická část, na závěr ověříme znalosti pracovníků teoretickou a praktickou zkouškou).

Maximální počet osob na kurzu je 8

Cena

3.025 Kč s DPH/osoba (2.500 Kč bez DPH/osoba) + případná doprava ke klientovy 15kč/km

Podklady k platbě obdržíte do pěti pracovních dnů po rezervaci kurzu. Platba kurzu je vždy předem, převodem na účet. Pro stálé zákazníky je platba možná na fakturu se splatností 14 dnů.

Výstup

Osvědčení o odborné způsobilosti pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou se zaměřením na zajištění proti pádu a evakuaci dle NV 362/2005 Sb. Osvědčení získá účastník kurzu úspěšným absolvováním školení a závěrečné zkoušky:

 • ověřením teoretických znalostí písemným testem (úspěšnost min. 70 %) a
 • ověřením nabytých praktických dovedností.
 V případě neúspěšného ukončení teoretické a / nebo praktické části bude účastníkovi kurzu dle dohody s instruktorem umožněno opakovat ověření znalostí a dovedností v nejbližším možném termínu a za poměrnou finanční částku.

Osvědčení má platnost 12 měsíců od data vydání. Pro obnovení platnosti je nutné úspěšně absolvovat jednodenní opakovací kurz.

Popis kurzu

Tématem školení je prohloubení teoretických a praktických znalostí v oblasti pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci EU a ČR. Budeme se zabývat platnou legislativou, jako jsou Nařízení vlády č. 362/2005 Sb, Nv č. 361/2007 Sb , zákon č. 309/2006 Sb a Zákoníkem práce, spolu s dalšími souvisejícími předpisy a návody k použití používaných OOPP. Klíčovým bodem je důkladné seznámení se s pracovními postupy, provádění analýzy rizik a vytváření záchranného plánu. Dále se budeme věnovat postupy evakuace a zajištění základní první pomoci, včetně schopnosti efektivní komunikace s integrovaným záchranným systémem (IZS).

V praktické části se budeme detailněji zabývat praktickými dovednostmi spojenými s používáním Osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP). Účastníci se seznámí s praktickým využitím OOPP v rámci tématu školení. Dále budeme zkoumat otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně analýzy nebezpečných plynů, monitorování množství kyslíku a identifikace dalších rizikových faktorů, včetně zabezpečení ohroženého prostoru proti pádu a případného vyproštění (evakuace) z těchto prostorů.

Školení se bude také věnovat zajištění při pohybu ve stísněných prostorech a na nestabilních plochách. Účastníci se naučí preventivním opatřením proti propadnutí a správnému zajištění nářadí při práci nad volnou hloubkou. Důraz bude kladen na základní techniky vytahování a spouštění břemen, včetně osob.

Tento kurz není akreditován jako rekvalifikační kurz Úřadu práce.

Kontaktovat

Podmínky účasti

 • starší 18 let
 • dobrá psychická a fyzická kondice, zdravotní způsobilost pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou  (na kurzu se potvrzuje čestným prohlášením nebo lékařským potvrzením)
 • pevná kotníková obuv a dlouhé pracovní kalhoty
 • chuť učit se novým věcem
 • kurz probíhá v českém jazyce, jeho znalost je nutná

V případě jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte.

Osnova kurzu

Připravujeme.

Vybavení

 • Vlastní lezecké vybavení s platnou revizí OOPP, nebo vám vybavení zapůjčíme.
 • Kalhoty s dlouhými nohavici a pevná kotníková obuv.

V případě jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte.

Doprava

 • Dopravu na kurz si každý účastník zajišťuje sám.

Ubytování

Ubytování během kurzu si zajišťuje a hradí účastník sám. Doporučujeme tyto hotely, které vám poskytnou 10 % slevu v případě, že se prokážete potvrzením o účasti kurzu v ROPE HALL.

Fotografie

Volné termíny

 • Přihlásit se můžete kliknutím na “rezervovat”.
 • Volné termíny jsou v rezervačním systému označeny zeleně. Pokud je termín červený, byla již naplněna jeho kapacita a nelze se na něj přihlásit.
 • Pokud aktuálně není vypsaný žádný termín pro tento kurz, kontaktujte nás.
Rezervovat

Dokumenty ke stažení

Provozní řád ROPE HALL (*.PDF)

LEKTOŘI KURZU

Petr Ledvina
Petr LedvinaInstruktor
Jakub Fanta
Jakub FantaInstruktor

Nebo nám napište pomocí formuláře.

Jakmile zpráva dorazí, my se vám ozveme.

Děkujeme, zpráva byla odeslána.
Při odesílání zprávy nastala chyba. Prosím, zkuste to ještě jednou.