Project Description

Základní přehled

Jednodenní teoretický a praktický kurz pro pracovníky a osoby, které se pohybují na ocelových příhradových konstrukcích a jsou ohroženi rizikem pádu z výšky nebo do hloubky. Přičemž tito pracovníci během svého působení zachovávají stálou oporu v nohou. Jedná se zejména o pracovníky, kteří se při práci pohybují na příhradových konstrukcích, či jiných typech sloupů, stožárů a jsou ohroženi pádem. Jedná se zejména o pracovníky energetiky, elektrotechnici, instalatéři, telekomunikace, a stavební firmy všeobecně. Výstupem je osvědčení o odborné způsobilosti. Pro volné termíny klikněte zde.

Místo

Kolín – ROPE HALL

V individuálních případech lze domluvit kurz přímo na místě Vašeho pracoviště. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Rozsah

1 dny (6 – 7 hodin, z toho 2 hodiny teoretická část, 4 – 5 hodin praktická část, na závěr ověříme znalosti pracovníků teoretickou a praktickou zkouškou)

Maximální počet osob na kurzu je 10

Cena

3.025 Kč s DPH/osoba (2.500 Kč bez DPH/osoba) + doprava ke klientovy 15 Kč/km

Podklady k platbě obdržíte do pěti pracovních dnů po rezervaci kurzu. Platba kurzu je vždy předem, převodem na účet. Pro stálé zákazníky je platba možná na fakturu se splatností 14 dnů.

Výstup

Osvědčení o odborné způsobilosti pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou se zaměřením na zajištění proti pádu a evakuaci dle NV 362/2005 Sb. Osvědčení získá účastník kurzu úspěšným absolvováním školení a závěrečné zkoušky:

 • ověřením teoretických znalostí písemným testem (úspěšnost min. 70%) a
 • ověřením nabytých praktických dovedností.

Osvědčení má platnost 12 měsíců od data vydání. Pro obnovení platnosti je nutné úspěšně absolvovat jednodenní opakovací kurz.

Popis kurzu

Teoretický a praktický kurz pro pracovníky a osoby, kteří se pohybují ve výškách a nad volnou hloubkou s oporou v nohách zejména po příhradových konstrukčních prvcích, jako jsou například příhradové stožáry, osvětlovací věže, telekomunikační stožáry a věže, sloupy apod. Školení je zaměřeno na praktický výcvik se zaměřením na systém zadržení, polohování a zachycení pádu s oporou v nohách. Součástí kurzu je i praktická záchrana a evakuace pracovníka z výšky spuštěním dolů pomocí záchranných (evakuačních) systémů.

Kurz je určen v podstatě pro všechny, kdo pracují ve výškách, ale nepotřebují pracovat v lanovém přístupu (v závěsu na laně). Kurz je tedy vhodný pro obory energetiky, stavebnictví, telekomunikace, montážní firmy. Školení je vhodné například pro profese: montážní a servisní technici, energetici, osoby pohybující se na osvětlovacích věžích, telekomunikačních věžích a stožárech apod.

Na kurz není potřeba žádné vybavení, každému účastníkovi bude zapůjčena kompletní lezecká sada.

Tento kurz je plně obsahově i prakticky v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; a je také v souladu s ČSN EN 363:2008, která stanovuje prostředky ochrany osob proti pádu a systémy ochrany osob proti pádu.

Tento kurz není akreditován jako rekvalifikační kurz Úřadu práce.

Rezervovat

Podmínky účasti

 • starší 18 let
 • dobrá psychická a fyzická kondice, zdravotní způsobilost pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou  (na kurzu se potvrzuje čestným prohlášením nebo lékařským potvrzením)
 • pevná kotníková obuv a dlouhé pracovní kalhoty
 • chuť učit se novým věcem
 • kurz probíhá v českém jazyce, jeho znalost je nutná

V případě jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte.

Rezervovat

Osnova kurzu

Připravujeme.

Rezervovat

Vybavení

 • Na kurz není potřeba žádné vybavení, každému účastníkovi bude zapůjčena kompletní lezecká sada.
Rezervovat

Doprava

 • Dopravu na kurz si každý účastník zajišťuje sám.

Ubytování

Ubytování během kurzu si zajišťuje a hradí účastník sám. Doporučujeme tyto hotely, které vám poskytnou 10 % slevu v případě, že se prokážete potvrzením o účasti kurzu v ROPE HALL.

Fotografie

Vybrané fotografie z kurzu Úroveň 1 – zachycení pádu a polohování se zaměřením na konstrukce a stožáry.

Volné termíny

 • Přihlásit se můžete kliknutím na “rezervovat”.
 • Volné termíny jsou v rezervačním systému označeny zeleně. Pokud je termín červený, byla již naplněna jeho kapacita a nelze se na něj přihlásit.
Rezervovat

Dokumenty ke stažení

Provozní řád ROPE HALL (*.PDF)

LEKTOŘI KURZU

Petr Ledvina
Petr LedvinaInstruktor
Ondřej Vitko
Ondřej VitkoInstruktor

Nebo nám napište pomocí formuláře.

Jakmile zpráva dorazí, my se vám ozveme.

Děkujeme, zpráva byla odeslána.
Při odesílání zprávy nastala chyba. Prosím, zkuste to ještě jednou.