Project Description

Základní přehled

Dvoudenní teoretický a praktický kurz pro pracovníky a osoby, kteří se pohybují ve výškách a nad volnou hloubkou s oporou v nohách po technických a konstrukčních prvcích. Kurz je zaměřen na systém zadržení, zachycení pádu a pracovní polohování. Výstupem je osvědčení o odborné způsobilosti. Pro volné termíny klikněte zde.

Místo

Kolín – ROPE HALL

V individuálních případech lze domluvit kurz přímo na místě Vašeho pracoviště. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Rozsah

2 dny (16 hodin, z toho 4 hodiny teoretická část, 10 hodin praktická část, 2 hodiny závěrečná teoretická a praktická zkouška)

Maximální počet osob na kurzu je 8

Cena

6.050 Kč s DPH/osoba (5.000 Kč bez DPH/osoba)

Podklady k platbě obdržíte do pěti pracovních dnů po rezervaci kurzu. Platba kurzu je vždy předem, převodem na účet. Pro stálé zákazníky je platba možná na fakturu se splatností 14 dnů.

Výstup

Osvědčení o odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou dle NV 362/2005 Sb. se zaměřením na zachycení pádu, pracovní polohování a záchranu z výšky. Osvědčení získá účastník kurzu úspěšným absolvováním školení:

 • ověřením teoretických znalostí písemným testem (úspěšnost min. 70%) a 
 • ověřením nabytých praktických dovedností. 

V případě neúspěšného zakončení teoretické a / nebo praktické části bude účastníkovi kurzu dle dohody s instruktorem umožněno opakovat ověření znalostí a dovedností v nejbližším možném termínu a za poměrnou finanční částku.

Osvědčení má platnost 12 měsíců od data vydání. Pro obnovení platnosti je nutné úspěšně absolvovat jednodenní opakovací kurz Úroveň 1 – Zachycení pádu a polohování – opakovací.

Popis kurzu

Teoretický a praktický kurz pro pracovníky a osoby, kteří se pohybují ve výškách a nad volnou hloubkou s oporou v nohách po technických a konstrukčních prvcích jako jsou například konstrukce, stožáry, střechy, objekty, žebříky apod. Školení je zaměřeno na praktický výcvik se zaměřením na systém zadržení, polohování a zachycení pádu s oporou v nohách. Součástí kurzu je i praktická záchrana a evakuace pracovníka z výšky spuštěním dolů pomocí záchranných (evakuačních) systémů.

Kurz je určen v podstatě pro všechny, kdo pracují ve výškách, ale nepotřebují pracovat v lanovém přístupu (v závěsu na laně). Kurz je tedy vhodný pro obory stavebnictví, energetický průmysl, telekomunikace, facility, pokrývačské a klempířské práce a ostatní stavební odvětví. Školení je vhodné například pro profese: montážní a servisní technici, správci budov, úklidoví pracovníci, osoby pohybující se na konstrukcích, jeřábech, lešeních, žebřících, komínech, na střechách, na silech apod.

Na kurz není potřeba žádné vybavení, každému účastníkovi bude zapůjčena kompletní lezecká sada.

Tento kurz je plně obsahově i prakticky v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; a je také v souladu s ČSN EN 363:2008, která stanovuje prostředky ochrany osob proti pádu a systémy ochrany osob proti pádu.

Tento kurz není akreditován jako rekvalifikační kurz Úřadu práce.

Rezervovat

Podmínky účasti

 • starší 18 let
 • dobrá psychická a fyzická kondice, zdravotní způsobilost pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou  (na kurzu se potvrzuje čestným prohlášením nebo lékařským potvrzením)
 • pevná kotníková obuv a dlouhé pracovní kalhoty
 • chuť učit se novým věcem
 • kurz probíhá v českém jazyce, jeho znalost je nutná

V případě jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte.

Rezervovat

Osnova kurzu

Teoretická část

 • seznámení s provozem, riziky a pohybem osob ve školicím centru ROPE HALL, včetně evakuačního plánu, únikových cest a poskytnutí první pomoci
 • seznámení s osnovou školení a průběhem kurzu
 • seznámení s trestněprávní a občanskoprávní odpovědností se zaměřením pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • seznámení s úrazovostí (statistika vážných a smrtelných úrazů) spojenou s pádem z výšky nebo do hloubky, nejčastější důvody, pochybení na různých pracovištích a při různých pracovních úkonech
 • seznámení se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, část pátá: § 101 – § 108
 • seznámení se zákonem č. 309/2006 Sb., zejména jeho částí týkající se prací ve výškách a nad volnou hloubkou
 • seznámení s NV č. 362/2005 Sb. včetně příloh, rozbor a vysvětlení této problematiky na ilustračních příkladech
  • NV č. 362/2005 Sb. § 1 – 5
  • Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
 • Seznámení s nařízení vlády č. 390/2021 Sb.
 • teoretické seznámení s prostředky (OOP, OOPP) dle návodu k použití, jejich kontrola a používání v systémech zadržení, pracovního polohování a zachycení pádu
 • vyhodnocování rizik a pracovního postupu
 • určení místa kotvení OOPP a seznámení s kotvícími zařízeními dle příslušných norem EN a ČSN
 • popis pádového fakturu a působících sil v případě pádu a s tím související rizika
 • fyzika a rozklad sil
 • zajištění pracovního místa a ohroženého prostoru
 • zajištění materiálu a vybavení proti pádu
 • komunikace pracovníků

Praktická část

 • kompletace vybavení (OOP, OOPP), používaných systémů a jejich fyzická kontrola
 • seznámení s místem kotvení a s kotvícími zařízeními dle příslušných norem EN a ČSN
 • vertikální a horizontální pohyb v systémech zachycení pádu
 • nácvik pracovního polohování ve výšce a nad volnou hloubkou
 • praktický nácvik evakuace a záchrany z výšky, včetně poskytnutí první pomoci
Rezervovat

Vybavení

 • Na kurz není potřeba žádné vybavení, každému účastníkovi bude zapůjčena kompletní lezecká sada.
Rezervovat

Doprava

 • Dopravu na kurz si každý účastník zajišťuje sám.

Ubytování

Ubytování během kurzu si zajišťuje a hradí účastník sám. Doporučujeme tyto hotely, které vám poskytnou 10 % slevu v případě, že se prokážete potvrzením o účasti kurzu v ROPE HALL.

Video z kurzu

Fotografie

Vybrané fotografie z kurzů Zachycení pádu a polohování – úroveň 1

Volné termíny

 • Přihlásit se můžete kliknutím na “rezervovat”.
 • Volné termíny jsou v rezervačním systému označeny zeleně. Pokud je termín červený, byla již naplněna jeho kapacita a nelze se na něj přihlásit.
Rezervovat

Dokumenty ke stažení

Provozní řád ROPE HALL (*.PDF)

LEKTOŘI KURZU

Petr Ledvina
Petr LedvinaInstruktor
Ondřej Vitko
Ondřej VitkoInstruktor
Jakub Fanta
Jakub FantaInstruktor

Nebo nám napište pomocí formuláře.

Jakmile zpráva dorazí, my se vám ozveme.

Děkujeme, zpráva byla odeslána.
Při odesílání zprávy nastala chyba. Prosím, zkuste to ještě jednou.