Project Description

Základní přehled

Jednodenní praktický opakovací kurz, který o 12 měsíců prodlužuje platnost osvědčení o odborné způsobilosti pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou – lanový přístup. Pro volné termíny klikněte zde.

Místo

Kolín – ROPE HALL

V individuálních případech lze domluvit kurz přímo na místě Vašeho pracoviště. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Rozsah

1 den (8 hodin)

Maximální počet osob na kurzu je 8

Cena

2.420 Kč s DPH (2.000 Kč bez DPH) 

Podklady k platbě obdržíte v nejbližší pracovní den po rezervaci kurzu. Platba kurzu je vždy předem, převodem na účet. Pro stálé zákazníky je platba možná na fakturu se splatností 14 dnů.

Výstup

Osvědčení o odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou dle NV 362/2005 Sb. se zaměřením na lanový přístup (v závěsu na laně) a záchranu (vyproštění) z výšky.

Toto osvědčení je možné prodloužit, a to opět úspěšným absolvováním tohoto jednodenního kurzu.

Popis kurzu

Jednodenní opakovací kurz, který prodlužuje platnost Úroveň 2 – Lanový přístup o 12 měsíců.

Cílem opakovacího kurzu je zlepšit znalosti, dovednosti a techniky v systémech zadržení, pracovního polohování a zachycení pádu, lanového přístupu (v závěsu na laně) a také se zabývá evakuací a záchranou z výšky. Kurz se zaměřuje na reálné pracovní činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou, probíhá diskuse a simulace situací z reálné praxe.

Tento kurz je plně obsahově i prakticky v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; a je také v souladu s ČSN EN 363:2008, která stanovuje prostředky ochrany osob proti pádu a systémy ochrany osob proti pádu.

Tento kurz není akreditován jako rekvalifikační kurz Úřadu práce.

Rezervovat

Podmínky účasti

 • starší 18 let
 • dobrá psychická a fyzická kondice (na kurzu se potvrzuje čestným prohlášením)
 • zdravotní způsobilost pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou (vyžadujeme lékařské potvrzení)
 • již absolvované školení nebo kurz nižší úrovně: u nás Úroveň 2 – Lanový přístup, nebo obdobný stejného rozsahu u jiného subjektu (vyžadujeme doložení získaného osvědčení)
 • pevná kotníková obuv a dlouhé pracovní kalhoty
 • chuť učit se novým věcem
 • kurz probíhá v českém jazyce, jeho znalost je nutná

V případě jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte.

Rezervovat

Osnova kurzu

Teoretická část

Praktická část

 • kompletace vybavení (OOP, OOPP) používaném v lanovém přístupu (závěsu na laně) a jejich fyzická kontrola
 • určení vhodného místa kotvení, používání vhodných kotvících prostředků (zařízení) za účelem kotvení pracovních lan pro lanový přístup
 • seznámení s kotvícími zařízeními dle příslušných norem EN a ČSN určených pro lanový přístup
 • nácvik uzlů
 • instalace pracovních lan, včetně ochrany lan proti poškození
 • samostatný pohyb v lanovém přístupu: výstup, sestup, přechod z výstupu do slanění a ze slanění do výstupu, přechod přes uzel, mezikotvení, přestup deviace, přestup z lan na lana, přestup přes hranu do volného prostoru
 • praktická záchrana a evakuace pracovníka z lanového přístupu (závěsu na laně) pomocí používaných prostředků OOPP v lanovém přístupu
Rezervovat

Vybavení

 • Na kurz není potřeba žádné vybavení, každému účastníkovi bude zapůjčena kompletní lezecká sada.
Rezervovat

Doprava

 • Dopravu na kurz si každý účastník zajišťuje sám.

Ubytování

Ubytování během kurzu si zajišťuje a hradí účastník sám. Doporučujeme tyto hotely, které vám poskytnou 10 % slevu v případě, že se prokážete potvrzením o účasti kurzu v ROPE HALL.

Video z kurzu

Připravujeme.

Fotografie

Připravujeme.

Volné termíny

 • Přihlásit se můžete kliknutím na “rezervovat”.
 • Volné termíny jsou v rezervačním systému označeny zeleně. Pokud je termín červený, byla již naplněna jeho kapacita a nelze se na něj přihlásit.
Rezervovat

Dokumenty ke stažení

LEKTOŘI KURZU

Petr Ledvina
Petr LedvinaInstruktor
Ondřej Záhora
Ondřej ZáhoraInstruktor
Jakub Fanta
Jakub FantaInstruktor

Nebo nám napište pomocí formuláře.

Jakmile zpráva dorazí, my se vám ozveme.

Děkujeme, zpráva byla odeslána.
Při odesílání zprávy nastala chyba. Prosím, zkuste to ještě jednou.