Project Description

Základní přehled

Třídenní teoretický a praktický kurz pro osoby a pracovníky, kteří se pohybují ve výškách a nad volnou hloubkou v lanovém přístupu (v závěsu na laně). Tento kurz je navazujícím kurzem na Úroveň 1 Zachycení pádu a polohování, nebo je určen pro pracovníky, kteří již plně ovládají techniky v systému zachycení pádu a pracovního polohování a mají již aktivní zkušenosti s pracemi ve výškách. Výstupem je osvědčení o odborné způsobilosti. Pro volné termíny klikněte zde.

Místo

Kolín – ROPE HALL

V individuálních případech lze domluvit kurz přímo na místě Vašeho pracoviště. V případě zájmu nás prosím kontaktujte.

Rozsah

3 dny (24 hodin, z toho 4 hodiny teoretická část, 18 hodin praktická část, 2 hodiny závěrečná teoretická a praktická zkouška)

Maximální počet osob na kurzu je 8

Cena

9.075 Kč s DPH/osoba (7.500 Kč bez DPH/osoba)

Podklady k platbě obdržíte do pěti pracovních dnů po rezervaci kurzu. Platba kurzu je vždy předem, převodem na účet. Pro stálé zákazníky je platba možná na fakturu se splatností 14 dnů.

Výstup

Osvědčení o odborné způsobilosti pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou dle NV 362/2005 Sb. se zaměřením na lanový přístup (v závěsu na laně) a záchranu (vyproštění) z výšky. Osvědčení získá účastník kurzu úspěšným absolvováním školení – a to:

 • ověřením teoretických znalostí písemným testem (úspěšnost min. 80%) a
 • ověřením nabytých praktických dovedností a
 • úspěšným provedením záchrany (vyproštění) z výšky.

V případě neúspěšného zakončení teoretické a / nebo praktické části bude účastníkovi kurzu dle dohody s instruktorem umožněno opakovat ověření znalostí a dovedností v nejbližším možném termínu a za poměrnou finanční částku.

Osvědčení má platnost 12 měsíců od data vydání. Pro obnovení platnosti je nutné úspěšně absolvovat jednodenní opakovací kurz, například Úroveň 2 – Lanový přístup – opakovací.

Popis kurzu

Teoretický a praktický kurz pro pracovníky a osoby, kteří se pohybují v lanovém přístupu (v závěsu na laně) například při údržbě fasád budov, nebo na objektech a místech, kde nelze pracovat v systému zachycení pádu a pracovního polohování.  Školení je zaměřeno na veškeré úkony spojené s pracemi v lanovém přístupu jako je: způsob kotvení, instalace lan a jejich ochrana, výstup a sestup po lanech, překonávání překážek, řešení nestandardních situacích. Jedná se tedy o praktický výcvik ve vertikálním a horizontálním pohybu v závěsu na laně. Součástí kurzu je i praktická záchrana a evakuace pracovníka z lanového přístupu (závěsu na laně) pomocí používaných prostředků OOPP v lanovém přístupu.

Kurz je určen pro pracovníky ve výškách, kteří potřebují pracovat v lanovém přístupu (v závěsu na laně). Kurz je tedy vhodný pro obory stavebnictví, energetický průmysl, telekomunikace, facility, pokrývačské a klempířské práce a ostatní stavební odvětví. Školení je vhodné například pro práci na fasádách budov a skeletech průmyslových objektů, továrních komínech, větrných elektrárnách, skalních masivech, ocelových konstrukcích apod.

Na kurz není potřeba žádné vybavení, každému účastníkovi bude zapůjčena kompletní lezecká sada.

Tento kurz je plně obsahově i prakticky v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; a je také v souladu s ČSN EN 363:2008, která stanovuje prostředky ochrany osob proti pádu a systémy ochrany osob proti pádu.

Tento kurz není akreditován jako rekvalifikační kurz Úřadu práce.

Rezervovat

Podmínky účasti

 • starší 18 let
 • dobrá psychická a fyzická kondice, zdravotní způsobilost pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou  (na kurzu se potvrzuje čestným prohlášením nebo lékařským potvrzením)
 • již absolvované školení nebo kurz nižší úrovně: u nás Úroveň 1 – Zachycení pádu a polohování, nebo obdobný stejného rozsahu u jiného subjektu (vyžadujeme doložení získaného osvědčení)
 • pevná kotníková obuv a dlouhé pracovní kalhoty
 • chuť učit se novým věcem
 • kurz probíhá v českém jazyce, jeho znalost je nutná

V případě jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte.

Rezervovat

Osnova kurzu

Teoretická část

 • seznámení s provozem, riziky a pohybem osob ve školicím centru ROPE HALL, včetně evakuačního plánu, únikových cest a poskytnutí první pomoci
 • seznámení s osnovou školení a průběhem kurzu
 • seznámení s trestněprávní a občanskoprávní odpovědností se zaměřením pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou v systému lanového přístupu
 • seznámení s úrazovostí (statistika vážných a smrtelných úrazů) spojenou s pádem z výšky nebo do hloubky, nejčastější důvody, pochybení na různých pracovištích a při různých pracovních úkonech
 • seznámení s NV č. 362/2005 Sb. včetně příloh, rozbor a vysvětlení této problematiky na ilustračních příkladech se zaměřením na práci v závěsu na laně (v lanovém přístupu)
 • teoretické seznámení s prostředky (OOP, OOPP) dle návodu k použití, jejich kontrola a používání v lanovém přístupu (závěsu na laně)
 • vyhodnocování rizik a pracovního postupu
 • určení místa kotvení OOPP a seznámení s kotvícími zařízeními dle příslušných norem EN a ČSN
 • popis pádového faktoru a působících sil v případě pádu a s tím související rizika
 • fyzika a rozklad sil
 • zajištění pracovního místa a ohroženého prostoru
 • zajištění materiálu a vybavení proti pádu
 • komunikace pracovníků

Praktická část

 • kompletace vybavení (OOP, OOPP) používané v lanovém přístupu (závěsu na laně) a jejich fyzická kontrola
 • určení vhodného místa kotvení, používání vhodných kotvících prostředků (zařízení) za účelem kotvení pracovních lan pro lanový přístup
 • seznámení s kotvícími zařízeními dle příslušných norem EN a ČSN určených pro lanový přístup
 • nácvik uzlů
 • instalace pracovních lan, včetně ochrany lan proti poškození
 • samostatný pohyb v lanovém přístupu: výstup, sestup, přechod z výstupu do slanění a ze slanění do výstupu, přechod přes uzel, mezikotvení, přestup deviace, přestup z lan na lana, přestup přes hranu do volného prostoru
 • praktická záchrana a evakuace pracovníka z lanového přístupu (závěsu na laně) pomocí používaných prostředků OOPP v lanovém přístupu
Rezervovat

Osnova kurzu

 • Na kurz není potřeba žádné vybavení, každému účastníkovi bude zapůjčena kompletní lezecká sada.
Rezervovat

Doprava

 • Dopravu na kurz si každý účastník zajišťuje sám.

Ubytování

Ubytování během kurzu si zajišťuje a hradí účastník sám. Doporučujeme tyto hotely, které vám poskytnou 10 % slevu v případě, že se prokážete potvrzením o účasti kurzu v ROPE HALL.

Fotografie

Vybrané fotografie z kurzů Úroveň 2 – Lanový přístup.

Volné termíny

 • Přihlásit se můžete kliknutím na “rezervovat”.
 • Volné termíny jsou v rezervačním systému označeny zeleně. Pokud je termín červený, byla již naplněna jeho kapacita a nelze se na něj přihlásit.
Rezervovat

Dokumenty ke stažení

Provozní řád ROPE HALL (*.PDF)

LEKTOŘI KURZU

Petr Ledvina
Petr LedvinaInstruktor
Ondřej Záhora
Ondřej ZáhoraInstruktor
Jakub Fanta
Jakub FantaInstruktor

Nebo nám napište pomocí formuláře.

Jakmile zpráva dorazí, my se vám ozveme.

Děkujeme, zpráva byla odeslána.
Při odesílání zprávy nastala chyba. Prosím, zkuste to ještě jednou.