Project Description

Základní přehled

Jednodenní teoretický kurz o seznámení s riziky pádu z výšky nebo do hloubky na běžných pracovištích. Seznámení s legislativou a zajištěním ochrany osob ve výškách pomocí kolektivní ochrany. Výstupem je osvědčení o seznámení s BOZP. Pro volné termíny klikněte zde.

Místo

Kolín – ROPE HALL

Rozsah

1 den (8 hodin)

Maximální počet osob na kurzu je 12

Cena

2.420 Kč s DPH/osoba (2.000 Kč bez DPH/osoba)

Podklady k platbě obdržíte do pěti pracovních dnů po rezervaci kurzu. Platba kurzu je vždy předem, převodem na účet. Pro stálé zákazníky je platba možná na fakturu se splatností 14 dnů.

Výstup

Osvědčení o seznámení s BOZP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou dle NV 362/2005 Sb. 

Popis kurzu

Teoretický kurz zaměřený na problematiku prací ve výškách a nad volnou hloubkou, seznámení s riziky pádu z výšky na běžných pracovištích. Cílem školení je seznámit účastníky s legislativou (zákoník práce, zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády NV 362/2005 Sb., příslušné ČSN a EN normy a ostatní související právní předpisy, které se zabývají problematikou rizika pádu z výšky anebo do hloubky). Kromě právního rámce se tento kurz zabývá zajištěním osob ve výškách pomocí kolektivní ochrany (např. poklopy, sítě, zábradlí, dekly) a možnosti zajištění pomocí OOP proti pádu. Kurz je ukončen teoretickým písemným testem, účastník tohoto kurzu může provádět práce ve výškách v systému pracovního polohování a zachycení pádu pomocí OOPP pouze pod dohledem odborně způsobilého pracovníka pověřeného vedením práce ve výškách a nad volnou hloubkou – například s osvědčením odborné způsobilosti získaným na kurzu Úroveň 1 – Zachycení pádu a polohování nebo Úroveň 2 – Lanový přístup.

Tento kurz neopravňuje uživatele samostatně pracovat ve výškách v systémech zachycení pádu, polohování, lanového přístupu! 

Tento kurz není akreditován jako rekvalifikační kurz Úřadu práce.

Rezervovat

Podmínky účasti

 • starší 18 let
 • dobrá psychická a fyzická kondice, zdravotní způsobilost pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou  (na kurzu se potvrzuje čestným prohlášením nebo lékařským potvrzením)
 • chuť učit se novým věcem

V případě jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte.

Rezervovat

Osnova kurzu

 • seznámení s provozem, riziky a pohybem osob ve školicím centru ROPE HALL, včetně evakuačního plánu, únikových cest a poskytnutí první pomoci
 • seznámení s osnovou školení a průběhem kurzu
 • seznámení s trestněprávní a občanskoprávní odpovědností se zaměřením pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou
 • seznámení s úrazovostí (statistika vážných a smrtelných úrazů) spojenou s pádem z výšky nebo do hloubky, nejčastější důvody, pochybení na různých pracovištích a při různých pracovních úkonech
 • seznámení se zákonem č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, část pátá: § 101 – § 108
 • seznámení se zákonem č. 309/2006 Sb., zejména jeho částí týkající se prací ve výškách a nad volnou hloubkou
 • seznámení s NV č. 362/2006 Sb. včetně příloh, rozbor a vysvětlení této problematiky na ilustračních příkladech
  • NV č. 362/2006 Sb. § 1 – 5
  • Příloha k nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
   • Zajištění proti pádu technickou konstrukcí
   • Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky podle účelu a způsobu použití
   • Používání žebříků
   • Zajištění proti pádu předmětů a materiálu
   • Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí
   • Práce na střeše
   • Dočasné stavební konstrukce
   • Shazování předmětů a materiálu
   • Přerušení práce ve výškách
   • Krátkodobé práce ve výškách
   • Školení zaměstnanců
 • Seznámení s NV č. 495/2001 Sb.
Rezervovat

Vybavení

 • Na tento kurz není potřeba žádné vybavení.
Rezervovat

Doprava

 • Dopravu na kurz si každý účastník zajišťuje sám.

Ubytování

Ubytování během kurzu si zajišťuje a hradí účastník sám. Doporučujeme tyto hotely, které vám poskytnou 10 % slevu v případě, že se prokážete potvrzením o účasti kurzu v ROPE HALL.

Fotografie

Vybrané fotografie z kurzů Základy BOZP pro práce ve výškách.

Volné termíny

 • Přihlásit se můžete kliknutím na “rezervovat”.
 • Volné termíny jsou v rezervačním systému označeny zeleně. Pokud je termín červený, byla již naplněna jeho kapacita a nelze se na něj přihlásit.
Rezervovat

Dokumenty ke stažení

Provozní řád ROPE HALL (*.PDF)

LEKTOŘI KURZU

Petr Ledvina
Petr LedvinaInstruktor
Ondřej Záhora
Ondřej ZáhoraInstruktor
Jakub Fanta
Jakub FantaInstruktor

Nebo nám napište pomocí formuláře.

Jakmile zpráva dorazí, my se vám ozveme.

Děkujeme, zpráva byla odeslána.
Při odesílání zprávy nastala chyba. Prosím, zkuste to ještě jednou.