Vše, co potřebujete znát pro bezpečnou instalaci solárních panelů, jako jsou pravidla BOZP pro práce ve výškách, doporučená školení a návrhy jištění osob proti pádu.

Zabezpečené pracoviště je základ

Jelikož se bavíme o instalaci fotovoltaických zařízení, je pracovištěm střecha. Aby byla bezpečná pro své užití, údržbu a montáž, měla by mít instalovány kotvicí body dle evropské normy 795 (EN 795).

Pravidla BOZP při práci ve výškách se řídí Nařízením vlády č. 362/2005 Sb.

„Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.“

Zaměstnavatel či osoba OSVČ je povinna:

  • Zajistit opatření k zabránění pádu zaměstnanců (či sobě) a všech ostatních osob z výšky v případě, že pracoviště leží ve výšce nad 1,5 m nad zemí.
  • Poskytnout (či být vybavena) vhodné OOPP pro danou činnost.
  • udržovat OOPP ve funkčním a nezávadném stavu.
  • informovat zaměstnance (nebo být informována) o rizicích, proti kterým jej OOPP chrání.
  • Pořádat (či účastnit se) školení o používání OOPP.

Školení, která doporučujeme pro bezpečnou a profesionální práci ve výškách.

Základní školení pro práce ve výškách

Úroveň 1 – Zachycení pádu a polohování

Dvoudenní teoretický a praktický kurz pro pracovníky a osoby, kteří se pohybují ve výškách a nad volnou hloubkou s oporou v nohách po technických a konstrukčních prvcích. Kurz je zaměřen na systém zadržení, zachycení pádu a pracovní polohování.

Úroveň 1 – Zachycení pádu a polohování – opakovací kurz

Jednodenní praktický opakovací kurz, který o 12 měsíců prodlužuje platnost osvědčení o odborné způsobilosti pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou s oporou v nohách po technických a konstrukčních prvcích.

 Školení pro pokročilé pracovníky ve výškách

Úroveň 2 – Lanový přístup

Třídenní teoretický a praktický kurz pro osoby a pracovníky, kteří se pohybují ve výškách a nad volnou hloubkou v lanovém přístupu (v závěsu na laně). Tento kurz je navazujícím kurzem na Úroveň 1 – Zachycení pádu a polohování, nebo je určen pro pracovníky, kteří již plně ovládají techniky v systému zachycení pádu a pracovního polohování a mají již aktivní zkušenosti s pracemi ve výškách.

Úroveň 2 – Lanový přístup – opakovací

Jednodenní opakovací kurz, který prodlužuje platnost Úroveň 2 – Lanový přístup o 12 měsíců. Cílem opakovacího kurzu je zlepšit znalosti, dovednosti a techniky v systémech zadržení, pracovního polohování a zachycení pádu, lanového přístupu (v závěsu na laně) a také se zabývá evakuací a záchranou z výšky. Kurz se zaměřuje na reálné pracovní činnosti ve výškách a nad volnou hloubkou, probíhá diskuse a simulace situací z reálné praxe.

Pokud máte specifické požadavky na školení pro práce ve výškách, neváhejte se nám ozvat.

Vhodné vybavení, které doporučujeme pro práce ve výškách – pro instalaci solární panelů naleznete v odkazech níže.

Doporučené mobilní sady vybavení a pevné kotvicí body pro bezpečnou práci ve výškách naleznete na e-shopu worksafety.cz:

Pokud chcete instalovat (na svém objektu či třetí osobě – zákazníkovi) na střeše pevné kotvící zařízení (body) dle EN 795, a nejste si jistí s výběrem či postupem – kontaktujte nás, a my vám poradíme, navrhneme a dodáme vhodné řešení.

 

Originální článek věnovaný montáži solárních panelů naleznete na stránkách worksafety.cz.

https://www.worksafety.cz/clanek/956-montaz-fotovoltaickych-panelu-co-byste-meli-vedet-o-jejich-bezpecne-instalaci/

Nejnovější příspěvky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře