Rozšířili jsme portfolio nabízených kurzů z kategorie výškových prací. Nově Vás proškolíme ve Stísněných prostorech a Sebezáchraně z regálového zakladače VTZ a MEWP plošin.

 Jako školicí centrum specializující se na práce ve výškách a nad volnou hloubkou, se neustále snažíme zdokonalovat naše služby a přinášet vám kurzy, které jsou aktuální a nezbytné ve vertikálním světě. Právě proto jsme pro vás připravili dva nové kurzy, které vám pomohou získat nejen potřebné dovednosti, ale také důvěru v sebe sama a vlastní schopnosti. Bezpečnost a odbornost jsou naší prioritou, a my věříme, že společně dosáhneme nových výšek.

Kurz: Sebezáchrana z regálového zakladače VTZ a MEWP plošin

Sebezáchrana z regálového zakladačeTento jednodenní teoretický a praktický kurz je určen pro pracovníky a osoby, které pracují s různými strojními zařízeními, jako jsou regálové zakladače, vysokozdvižné plošiny a další podobná zařízení, kde hrozí riziko uvíznutí pracovníka ve výšce.

Kurz je zaměřen na získání dovedností pro evakuaci z pracovního místa spuštěním (slaněním) z výšky. Pracovníci, kteří obsluhují tato zařízení, by měli být schopni sebezáchrany, což zahrnuje evakuaci v případě poruchy. Během kurzu se účastníci teoreticky seznámí s analýzou rizik, platnou legislativou ČR a všemi náležitostmi pro bezpečné užití evakuační sady a absolvování sebezáchrany. V praktické části kurzu se účastníci detailně seznámí s obsahem evakuační sady, naučí se identifikovat možná místa kotvení evakuačního lana, a provedou bezpečné slanění pomocí slaňovací brzdy.

Kurz pro bezpečnou evakuaci z pracovního místa ve výškách je důležitým krokem k zajištění bezpečnosti a ochrany pracovníků, kteří pracují s různými strojními zařízeními. Získání odborné způsobilosti vám umožní efektivní reakci v případě nouzové situace.

Kurz: Stísněné prostory

Toto jednodenní školení je určeno pro pracovníky, kteří pracují v omezených prostorech ohrožených rizikem pádu z výšky, sklouznutí, propadnutí, výskytem nebezpečných plynů a nedostatkem kyslíku. Ti, kteří během své práce zachovávají stálou oporu v nohou, budou mít možnost získat dovednosti pro zajištění proti pádu a evakuaci z takových prostorů. Kurz se nezabývá prací ve visu, ale soustředí se na pracovníky, kteří musí zachovat pevnou oporu v nohou v omezených prostorách.

Kurz se zaměřuje na prohloubení teoretických a praktických znalostí v oblasti pracovní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v rámci EU a ČR. Praktická část kurzu se zaměřuje na efektivní použití OOPP v rámci tématu školení. Účastníci se naučí bezpečné postupy evakuace, zajištění proti pádu a provádění základní první pomoci. Kurz pro bezpečnou práci v omezených prostorech je klíčovým krokem k zajištění bezpečnosti a ochrany pracovníků, kteří se potýkají s riziky v těchto specifických podmínkách.

Proč si vybrat právě ROPE HALL?

Naši instruktoři jsou zkušení profesionálové, kteří vám budou k dispozici během celého kurzu. Můžete se na ně obrátit s jakýmikoliv dotazy či obavami, nic není tabu. Po úspěšném absolvování kurzu obdržíte osvědčení o odborné způsobilosti. Toto osvědčení je platné po dobu 12 měsíců, a pokud chcete udržet své dovednosti aktuální, nabízíme jednodenní opakovací kurzy.

ROPE HALL kurzy nejsou jen o získání osvědčení, je to investice do vaší bezpečnosti a do vašich dovedností. Pokud chcete zvládat práci ve výškách a ve stísněných prostorech s důvěrou, přihlaste se na náš kurz a připravte se na praktickou výuku, která vám změní život.

📌Těšíme se na setkání s vámi na našich kurzech pro bezpečnou práci ve výškách a stísněných prostorech. Kontaktujte nás pro více informací a rezervaci termínu!

Nejnovější příspěvky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře