Jak probíhalo nedávné školení členů PAVOUCI s.r.o. se společností Hilti.

Tato událost nebyla jen dalším běžným školením, ale skutečně hodnotným zážitkem plným praktických dovedností a profesionálního růstu. Přímo ve školícím středisku ROPE HALL jsme se ponořili do světa instalace protipožárních ucpávek, jádrového vrtání a kotvení včetně tahových zkoušek se zkušenými školiteli týmu Hilti.

Kotvení a takové zkoušky

První část školení se zaměřila na kotvení a tahové zkoušky. Účastníci získali ucelené informace o správném kotvení konstrukcí a provedení tahových zkoušek pro ověření pevnosti kotvení. Tato část školení byla pro celý tým velmi zajímavá, neboť byla prezentována ukázka tahové zkoušky na skutečném kotvení.

Jádrové vrtání

Druhá část školení byla věnována jádrovému vrtání a získávání informací o této technice. Jádrové vrtání hraje klíčovou roli při vytváření otvorů pro různé účely ve stavebnictví a tato část školení je proto základem celého programu. Zúčastnění se seznámili se správným prováděním jádrového vrtání, včetně instalace jádrových vrtáků a se seznámením s nástroji a materiály potřebnými pro tuto techniku.

Protipožární postupy a ucpávky

Poslední část školení se zaměřila na protipožární postupy a ucpávky. Tým PAVOUCI tak rozšířili své znalosti o tom, jak správně navrhovat a provádět různé druhy protipožárních postupů a instalovat protipožární ucpávky. Tyto prvky mají zásadní význam při zamezování šíření požárů v budovách.

Shrnutí

„Na konci tohoto náročného dne plného nových poznatků a zkušeností jsem mohl vidět, jak s uspokojením a nadšením odcházíme ze školení. Bez ohledu na to, zda jsme se zabývali instalací protipožárních ucpávek, jádrovým vrtáním, protipožárními prostupy nebo kotvením, každý z nás si jistě odnesl něco nového a hodnotného do své práce. Bylo skvělé vidět, jak jsme se v průběhu dne zdokonalovali a jak jsme se společně podělili o své zkušenosti a poznatky.“

Petr Ledvina

Instruktor pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou

📌Díky tomuto školení máme certifikaci pro navrhování, montáž a správu technologií HILTI

Pokud máte zájem o naše služby, neváhejte se nám ozvat. Kontakt naleznete na tomto odkazu.

Nejnovější příspěvky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře