Pro velký zájem přidáváme srpnové termíny jednodenních kurzů První pomoc ve stromolezení a Stromolezecká záchrana.

Obě školení jsou vhodná jako příprava na certifikační zkoušky ETW a ČCA Stromolezec.

🔴 První pomoc ve stromolezení: 30.8., 1.815 Kč
👉 všeobecné informace o poskytnutí první pomoci
👉 kurz je zaměřen převážně na úkony první pomoci při poranění, ke kterým může dojít při práci arboristy a výškového pracovníka (např. říznutí, pád, anafylaktický šok, včetně úrazu způsobeným motorovou pilou a pádu z výšky)

🟢 Stromolezecká záchrana: 31.8., 2.420 Kč
👉 kurz je určen zkušeným stromolezcům s vlastním vybavením s platnou revizí a platným školením pro práci ve výškách
👉 úkony první pomoci při poranění, ke kterým dochází při práci ve stromě a práci s motorovou pilou (např. pád stromolezce, úraz motorovou pilou, poranění hlavy, napíchnutí na větev)
👉 reálné zásahy na stromech a okolí dle připravených scénářů

Nejnovější příspěvky

Nejnovější příspěvky

Nejnovější komentáře